Anmälan:

Förnamn:

Efternamn:

Född (ååmmdd-xxxx):
Vi behöver hela ditt personnummer.

Telefon (inkl. riktnr):

E-post:

Gata/box:

Postnummer:

Ort:

Kurs(Dag + Tid):

Termin (t ex VT-14):

Tidigare elev hos Move (ja/nej):

Meddelande (Övriga frågor):

Jag har godkänt vilkoren

Läs villkoren

Anmälan är bindande
Mer information på sidan för anmälan

Stagemovers (SGM)

Här får du prova allt du behöver för att stå på scen! Du lär dig grunderna i showdans och street. Vi övar lättare akrobatik, improvisation och olika sceniska uttryck.

Move (Centrum)
Dag Kurs Startdatum Starttid Sluttid Nivå Lärare Pris
Tisdag SGM3T 10-12 år 2020-01-21 16.00 17.00 Charlotta 12 ggr 1695:-
Tisdag SGM1T 6-8 år 2020-01-21 17.30 18.15 12 ggr 1595:-
Tisdag SGM2T 8-10 år 2020-01-21 18.30 19.15 Charlotta 12 ggr 1595:-
Onsdag SGM1O 6-8 år 2020-01-22 17.00 17.45 Charlotta 12 ggr 1595:-
Onsdag SGM2O 8-10 år 2020-01-22 18.15 19.00 Josefin 12 ggr 1595:-

Move (Väster)
Dag Kurs Startdatum Starttid Sluttid Nivå Lärare Pris
Tisdag SGM3VT 10-12 år 2020-01-21 16.30 17.30 12 ggr 1695:-
Lördag SGM1VL 6-8 år 2020-01-25 09.30 10.15 12 ggr 1595:-
Lördag SGM2VL 8-10 år 2020-01-25 13.00 13.45 12 ggr 1595:-
Söndag SGM3VS 10-12 år 2020-01-26 12.00 13.00 12 ggr 1695:-

Stagemovers (SGM)

Här får du prova allt du behöver för att stå på scen! Du lär dig grunderna i showdans och street. Vi övar lättare akrobatik, improvisation och olika sceniska uttryck.

Move (Liseberg)
Tisdag
10-12 år
SGM3T
Startdatum: 2020-01-21
Starttid: 16.00
Sluttid: 17.00
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1695:-
Tisdag
6-8 år
SGM1T
Startdatum: 2020-01-21
Starttid: 17.30
Sluttid: 18.15
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1595:-
Tisdag
8-10 år
SGM2T
Startdatum: 2020-01-21
Starttid: 18.30
Sluttid: 19.15
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1595:-
Onsdag
6-8 år
SGM1O
Startdatum: 2020-01-22
Starttid: 17.00
Sluttid: 17.45
Nivå:
Lärare: Charlotta
Pris: 12 ggr 1595:-
Onsdag
8-10 år
SGM2O
Startdatum: 2020-01-22
Starttid: 18.15
Sluttid: 19.00
Nivå:
Lärare: Josefin
Pris: 12 ggr 1595:-

Move (Väster)
Tisdag
10-12 år
SGM3VT
Startdatum: 2020-01-21
Starttid: 16.30
Sluttid: 17.30
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1695:-
Lördag
6-8 år
SGM1VL
Startdatum: 2020-01-25
Starttid: 09.30
Sluttid: 10.15
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1595:-
Lördag
8-10 år
SGM2VL
Startdatum: 2020-01-25
Starttid: 13.00
Sluttid: 13.45
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1595:-
Söndag
10-12 år
SGM3VS
Startdatum: 2020-01-26
Starttid: 12.00
Sluttid: 13.00
Nivå:
Lärare:
Pris: 12 ggr 1695:-

Anmälan:

Förnamn:

Efternamn:

Född (ååmmdd-xxxx):
Vi behöver hela ditt personnummer.

Telefon (inkl. riktnr):

E-post:

Gata/box:

Postnummer:

Ort:

Kurs(Dag + Tid):

Termin (t ex VT-14):

Tidigare elev hos Move (ja/nej):

Meddelande (Övriga frågor):

Jag har godkänt vilkoren

Läs villkoren

Anmälan är bindande
Mer information på sidan för anmälan