Anmälan

Anmälan
Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om det av någon anledning blivit ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på move.dansstudio@telia.com

Bekräftelse
Om du har anmält dig via hemsidan skickar vi alltid ut en bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan. Det är ditt ansvar att tillhandahålla rätt mailadress. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du kanske fyllt i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig oavsett om du kommit med i kursen eller ej. En anmälan garanterar inte plats på kursen. Ring eller maila oss om du inte fått en bekräftelse eller har frågor och funderingar.

Betalning
Kursavgiften skall betalas innan kursstart, kontant i receptionen eller till bankgiro 5316-2798. Vid påminnelse om obetald kursavgift debiteras en avgift på 100:- per påminnelse. Fakturan för kursen skickas till den mailadress du angivit i din anmälan.


Ångerrätt av en onlineanmälan
En anmälan till Move Dansstudio är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Move Dansstudio angående ditt beslut att frånträda avtalet skriftligen i ett brev eller e-post. Beslutet kan skickas till: Move Dansstudio, Norra Kustbanegatan 13, 416 64 Göteborg. Eller mailas till: move.dansstudio@telia.com. Om du vill kan du använda den här blanketten från konsumentverket, , men du måste inte.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Move Dansstudio återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du har påbörjat danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Vi kommer även att dra av en administrativ avgift om 200:- från det återbetalningsbara beloppet.

Inställda kurser och lektionstillfällen
MOVE Dansstudio förbehåller sig rätten att ställa in kurser, dans- eller musikalläger och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den omgående återbetalad . Vid inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen i slutet av terminen. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer för att få meddelande vid inställda kurstillfällen.

Nolltolerans-policy mot mobbning
MOVE Dansstudio har en strikt Nolltolerans-policy mot mobbning.
MOVE är en plats för gemenskap, utveckling och glädje. Hos oss ska alla elever känna sig välkomna och säkra
Elever som utsätter andra elever för någon som helst form utav mobbning kommer omedelbart att stängas av från skolan utan återbetalning av erlagd avgift och ansvariga föräldrar kommer att kontaktas

Behandling av personuppgifter
Genom att kryssa i avtalsrutan godkänner du att MOVE Dansstudio och föreningen A moving generation lagrar och delar dina personuppgifter med Riksidrottsförbundet och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg i syfte att söka statliga och kommunala föreningsbidrag. Vi tillämpar GDPR (General data protection regulation)


för att läsa vår Integritetspolicy.
orologi replica